• Trang chủ
  • Tin Tức
  • Trải nghiệm lớp học Grammar với giáo viên người Philippines
436 lượt xem

Trải nghiệm lớp học Grammar với giáo viên người Philippines

Tên khoá học: Intensive A

Tên lớp học: Grammar

Giáo trình sử dụng: Print, “Grammar in Use Intermediate”

Trình độ lớp: Sơ, trung cấp

Tên giáo viên: T. Vina

Giáo viên Vina là một trong những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Hiện tại T.Vina đang dạy ở bộ môn ESL, cùng CIP trải nghiệm lớp học Grammar với giáo viên người Philippines.

Bắt đầu bài học

Bước 1: Kiểm tra ngữ pháp

Để bắt đầu lớp học T.Vina sẽ thực hiện kiểm tra một số ngữ pháp đơn giản. Theo đó để có thể thay đổi được trình độ của lớp học.

Nội dung của lớp học hôm là về câu hỏi nghỉ vấn ở thì hiện tại hoàn thành, cách sử dụng câu hỏi, so sánh thì hiện tại và thì hiện tại hoàn thành.

Trong giáo trình đang được sử dụng giảng dạy tại CIP cũng có hình minh họa “is” và “has been” được chia ra sử dụng trong những trường hợp nào. Khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành thì sẽ kéo theo các kết quả khác, thường thì sẽ được sử dụng đi kèm với “since”, “for”

Tiếp theo là kiểm tra các cách dùng dễ bị nhầm lẫn. Sau đây là ví dụ về việc dùng sai khi so sánh giữa thì hiện tại và thì hoàn thành.

Thì hiện tại: Are you married?

Thì hiện tại hoàn thành: How long have you been maries

Ngoài ra, còn có ví dụ so sánh giữa thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn: I’m studying German.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: How long have you been studying German?

Cứ như thế, cô Vina đưa ra các ví dụ như vậy, sau đó lại cho học viên làm thêm các bài tập luyện tập nên học viên có thể hiểu ngữ pháp sâu hơn.

Bước 2: Bài tập

Bài tập điền vào chỗ trống, bài tập đặt câu hỏi thì hiện tại hoàn thành theo mẫu, hay nhìn hình để đặt câu thì hoàn thành. Cần lưu ý một số lỗi dễ mắc phải đã được nêu ở bước 1.

Để củng cố kiến thức về phần ngữ pháp thì làm bài tập là cách để bạn ghi nhớ những kiến thức cần phải có. Sau khi học xong ngữ pháp thì sẽ làm bài tập điền vào chỗ trống và bài tập đặt câu hỏi thì hiện thành theo mẫu hay nhìn hình để đặt câu. Tất cả những phần bài tập mà học viên làm sẽ được T.Vina kiểm tra, chỉ ra và chỉnh sửa những lỗi sai.

Cảm nhận sau giờ học Grammar

Nội dung bài học được T.Vina giải thích cho đến khi học viên hiểu sâu, nắm rõ thông qua các bài tập luyện tập được lặp đi lặp lại; các học viên có bất kỳ câu hỏi nào đều được giáo viên trả lời rõ ràng. Chính vì tiếng Anh cũng là ngôn ngữ thứ 2 của người Philippines, chứ không phải tiếng mẹ đẻ nên họ biết cách học như thế nào, luyện tập như thế nào để có thể tiếp thu dễ dàng nhất.