TOEFL Và TOEFL Đảm Bảo

TOEFL (Test of English as Foreign Language iBT) là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của bạn ở mức độ đại học. Thông qua các bài kiểm tra học thuật, học viên có thể đánh giá trình độ Nghe, Nói, Đọc, Viết của mình.

TOEFL bao gồm 4 kỹ năng chính: Listening, Reading, Speaking và Writing. Học viên đăng ký khóa học này sẽ được học theo chương trình TOEFL riêng của CIP.

Đối tượng khoá học

• Người dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cần bằng cấp quốc tế để du học ở những nước nói tiếng Anh như Mỹ, Canada, Anh, Úc…

• Người dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai đã hoàn thành ít nhất hai năm học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh chuyển tiếp từ các trường ở Mỹ hoặc Canada

Mục tiêu khoá học

Để kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của học viên, cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để làm các bài thi học thuật.

KHOÁ TOEFL
Chương trình Khóa TOEFL
Độ tuổi 16 tuổi trở lên
Yêu cầu đầu vào Kiểm tra online trước khi nhập học
Ngày đến Thứ bảy hàng tuần
Kiểm tra quá trình Mỗi tháng một lần
Ngày bắt đầu Thứ hai hàng tuần
Chứng chỉ
Độ dài khóa học Trên 4 tuần
Giáo viên bản ngữ 1:1 Không có
Giáo viên Philippines 1:1 4 lớp
Lớp nhóm với giáo viên Native 1 lớp
Lớp nhóm với giáo viên Non-native 1 lớp
Lớp nhóm tự chọn Tối đa 2 lớp
Tự học bắt buộc Không
Loại lớp Số lượng Môn học Mục tiêu
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Listening Tập trung cải thiện kỹ năng Listening 
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Reading Tập trung cải thiện kỹ năng Reading
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Speaking Tập trung cải thiện kỹ năng Speaking
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Writing Tập trung cải thiện kỹ năng Writing
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1 TOEFL Speaking Tập trung cải thiện kỹ năng truyền tải ý kiến và lắng nghe, chọn lọc ý chính từ đoạn hội thoại
Lớp nhóm với giáo viên Filippino 1 TOEFL Vocabulary Nâng cao vốn từ vựng để tránh dùng từ trùng lặp kể cả khi nói và viết
Thời gian Lớp Nội dung
7:30-8:00 Ăn sáng
8:00-8:40 Kiểm tra Từ vựng TOEFL (thứ Sáu)
8:50-9:35 1st Class TOEFL Listening
9:40-10:25 2nd Class TOEFL Reading
10:30-11:15 3rd Class Nghỉ ngơi
11:20-12:05 4th Class TOEFL Speaking
12:55-13:40 Lunch Time
13:45-14:30 5th Class TOEFL Writing
14:35-15:20 6th Class Nghỉ ngơi
15:25-16:10 7th Class TOEFL Pronunciation GC
16:15-17:00 8th Class TOEFL Vocabulary
Ăn tối Nghỉ ngơi
18:30-19:15 Lớp nhóm tự chọn
19:00-22:00 Tự học bắt buộc
22:00 trở đi Nghỉ ngơi
Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đơn 1,750 3,500 5,250 7,000
Phòng đôi A 1,540 3,080 4,620 6,160
Phòng đôi B 1,490 2,980 4,470 5,960
Phòng ba A 1,450 2,900 4,350 5,800
Phòng ba B 1,400 2,800 4,200 5,600

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm các chi phí khác đóng tại trường

KHOÁ TOEFL ĐẢM BẢO
Chương trình Khóa TOEFL đảm bảo
Độ tuổi 16 tuổi trở lên
Trình độ tối thiểu đảm bảo 70 điểm Mỗi kỹ năng từ 12 trở lên
Trình độ tối thiểu đảm bảo 85 điểm Mỗi kỹ năng từ 15 trở lên
Trình độ tối thiểu đảm bảo 100 điểm Mỗi kỹ năng từ 20 trở lên
Yêu cầu đầu vào Kiểm tra online trước khi nhập học
Ngày đến Thứ bảy hàng tuần
Kiểm tra quá trình Mỗi tháng một lần
Ngày bắt đầu CIP quyết định
Chứng chỉ
Độ dài khóa học 12 tuần
Giáo viên bản ngữ 1:1 Không có
Giáo viên Philippines 1:1 4 lớp
Lớp nhóm Native 1 lớp
Lớp nhóm Non-native 1 lớp
Lớp nhóm tự chọn Tối đa 2 lớp
Thi TOEFL Chính thức 1 lần
Tự học bắt buộc
Lợi ích * Không phải đóng thêm học phí cho đến khi đạt số điểm đảm bảo (Phí ký túc xá và những chi phí khác vẫn phải thanh toán).
* Miễn phí 1 lần thi chính thức trong suốt quá trình học đảm bảo
Lưu ý * Tự học bắt buộc : T2– T5 (7pm-10pm)
* Thi thử hàng tuần: T4 hàng tuần (6:30pm-9:30pm), Bắt buộc
Loại lớp Số lượng Môn học Mục tiêu
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Listening Tập trung cải thiện kỹ năng Listening và kỹ năng làm bài th
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Speaking Tập trung cải thiện Speaking và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Writing Tập trung cải thiện kỹ năng Writing và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 TOEFL Reading Tập trung cải thiện kỹ năng Reading và kỹ năng làm bài thi
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1 TOEIC Speaking Tập trung cải thiện kỹ năng truyền tải ý kiến và lắng nghe, chọn lọc ý chính từ đoạn hội thoại
Lớp nhóm với giáo viên Filippino 1 TOEFL Vocabulary Nâng cao vốn từ vựng để tránh dùng từ trùng lặp kể cả khi nói và viết
Thời gian Lớp Nội dung
7:30-8:00 Ăn sáng
8:00-8:40 Kiểm tra Từ vựng TOEFL (thứ Sáu)
8:50-9:35 1st Class TOEFL Listening
9:40-10:25 2nd Class TOEFL Reading
10:30-11:15 3rd Class Nghỉ ngơi
11:20-12:05 4th Class TOEFL Speaking
12:55-13:40 Lunch Time
13:45-14:30 5th Class TOEFL Writing
14:35-15:20 6th Class Nghỉ ngơi
15:25-16:10 7th Class TOEFL Pronunciation GC
16:15-17:00 8th Class TOEFL Vocabulary
Ăn tối Nghỉ ngơi
18:30-19:15 Lớp nhóm tự chọn
19:00-22:00 Tự học bắt buộc
22:00 trở đi Nghỉ ngơi
Loại phòng 12 tuần
Phòng đơn 5,400
Phòng đôi A 4,770
Phòng đôi B 4,620
Phòng ba A 4,500
Phòng ba B 4,350

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm các chi phí khác đóng tại trường

THANG ĐIỂM CỦA TOEFL
TOEFL Test Scale:

<30

Can be understood when speaking

Can easily understand directions

Can understand major ideas in reading

Can understand a speaker’s attitude or opinion

Can write an essay on an assigned topic

Can talk for a few minutes about a familiar topic

Can understand charts and graphs in academic texts

Can write and support ideas with examples or data

Can understand important facts and details of lectures and conversations

Can speak for about one minute in response to a question

30 – 39

Can write in an organized way where readers can understand the main and supporting ideas

Can relate information to what the learner already knows

Can understand the main ideas of lectures and conversations

Can understand English vocabulary and grammar when reading

Can understand the relationships among ideas in a lecture

Can recognize which points are important and which are less important

Can state and support opinion when speaking

40 – 49

Can understand the most important points in academic texts

Can understand the relative importance of ideas and concepts in academic texts

Can participate in conversations or discussions in English

Can talk about facts or theories and explain them in English

Can remember major ideas in academic texts

Can write a summary information of what the learner has listened

Can remember important points in when listening to a lecture

50 – 59

Can understand academic texts well enough to answer questions about them

Do not have any problem understanding what people say in English

Able to figure out the meaning of words the learner doesn’t know by using the context and background knowledge

60 – 69

Can use correct grammar, vocabulary, spelling, and punctuation in writing

Can orally summarize information from a talk listened

Can read academic English texts with ease

Can read and understand texts in English as easily as in the learner’s native language

70 – 79

Can understand academic texts well enough to answer questions about them

Do not have any problem understanding what people say in English

Able to figure out the meaning of words the learner doesn’t know by using the context and background knowledge

Can use correct grammar, vocabulary, spelling, and punctuation in writing

Can orally summarize information from a talk listened

Can read academic English texts with ease

Can read and understand texts in English as easily as in the learner’s native language

80 – 89

Can use correct grammar, vocabulary, spelling, and punctuation in writing

Can orally summarize information from a talk listened

Can read academic English texts with ease

Can read and understand texts in English as easily as in the learner’s native language

Can understand academic texts well enough to answer questions about them

Do not have any problem understanding what people say in English

Able to figure out the meaning of words the learner doesn’t know by using the context and background knowledge

90 – 99

Can be understood when speaking

Can understand major ideas in reading

Can understand a speaker’s attitude or opinion

Can relate information to what the learner already knows

Can understand the main ideas of lectures and conversations

Can understand English vocabulary and grammar when reading

>= 100

Can be understood when speaking

Can easily understand directions

Can understand major ideas in reading

Can understand a speaker’s attitude or opinion

Can write an essay on an assigned topic

Can talk for a few minutes about a familiar topic

Can understand charts and graphs in academic texts

Can write and support ideas with examples or data

Can understand the most important points in academic texts

Can understand the relative importance of ideas and concepts in academic texts

Can participate in conversations or discussions in English

Can write in an organized way where readers can understand the main and supporting ideas

Can relate information to what the learner already knows

Can understand the main ideas of lectures and conversations

Can understand English vocabulary and grammar when reading

Can understand the relationships among ideas in a lecture

Can recognize which points are important and which are less important

Can state and support opinion when speaking

ĐẶC ĐIỂM KHOÁ TOEFL

• Kiểm tra online đầu vào miễn phí

• Đội ngũ giáo viên TTIL giàu kinh nghiệm

• Hệ thống giáo viên chủ nhiệm

• Giáo viên bản ngữ 1:1

• Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1:6

• Kế hoạch học tập cơ bản

• Thi thử hàng tuần

• Hệ thống theo dõi bài tập về nhà

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng

• Sử dụng tài liệu học tập mới

• Kiểm tra TOEFL Chính thức (tự chọn)

ĐẶC ĐIỂM KHOÁ HỌC TOEFL ĐẢM BẢO

• Kiểm tra online đầu vào miễn phí

• Đội ngũ giáo viên TTIL giàu kinh nghiệm

• Hệ thống giáo viên chủ nhiệm

• Giáo viên bản ngữ 1:1

• Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1:6

• Kế hoạch học tập toàn diện

• Thi thử hàng tuần

• Hệ thống theo dõi bài tập về nhà

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng

• Sử dụng tài liệu học tập mới

• Thi TOEFL Chính thức (miễn phí)

• Lớp đặc biệt: TOEFL Grammar và Vocabulary

• Lớp học bắt buộc: Lớp đặc biệt sáng thứ 7 (4 tiết học)