551 lượt xem

Progress Test tại trường Anh ngữ CIP

Trường Anh ngữ CIP tổ chức cho học viên đang theo học tại trường làm bài kiểm tra quá trình (Progress Test) vào thứ 6 tuần của cuối cùng mỗi tháng.

truong-anh-ngu-cip-1

Các học viên bắt buộc phải tham gia kiểm tra progress test để đánh giá sự tiến bộ và khả năng tiếp thu trong suất quá trình học để từ đó nâng cao khả năng trình độ giảng dạy của giáo viên và trình độ của từng học hiện. Khi học viên tham gia làm làm Progress test này học viên sẽ biết bản thân mình đã tiến bộ đến đâu và khả năng anh ngữ mình đang ở mức độ nào.

Riêng cá nhân mình thì mỗi lần tham gia bài test này mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và  khắc phục, sửa chữa được những khuyết điểm để tránh mắc phải trong lần kiểm tra tiếp theo.

 Vào thứ 5 tuần cuối cùng của tháng sẽ có danh sách về các bài kiểm tra, giáo viên hỗ trợ kiểm tra, thời gian địa điểm kiểm tra được sắp xếp theo ID card và được dán tại bảng thông báo của trường, học viên căn cứ vào đó để chuẩn bị cho thứ 6 làm bài kiểm tra,

truong-anh-ngu-cip-2

Thời gian kiểm tra diễn ra từ 8:50 đến 11:30 A.m theo từng phần thi khác nhau nhu sau:

+ Thời gian kiểm tra Listening từ 20 đến 30 phút tại phòng tự học Study Hall. Các học viên tham gia bài test đã được phân theo từng nhóm và đã được sắp xếp trong danh sách.

+ Thời gian kiểm tra Writing, Grammar, Vocabulary, Reading từ 30 đến 45 phút cho mỗi phần

 + Phần thi Speaking sẽ diễn ra trong thời gian từ 10 đến 15 phút, các giáo viên Native sẽ là người kiểm tra học viên theo hình thứ 1:1 tại các phòng học tiếng anh lớp 1:1. Khi làm bài Test thì học viên sẽ được đọc 01 đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi của giáo viên Native và cuối cùng là diễn tả 01 bức ảnh mà giáo viên đưa ra trong vòng 02 phút.

truong-anh-ngu-cip-3

 Đối với các bạn bạn học IELTS tại Philippines và TOEICthì phải tham gia bài Test này để đánh giá trình độ và rút kinh nghiệm, khuyết điểm qua từng kỳ thi để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Thông qua các kỳ thi kiểm tra quá trình học viên sẽ dần hoàn thiện được các kỹ năng trong tiếng Anh của mình đồng thời còn cảm thấy tự tin giao tiếp và đặc biệt là không còn bỡ ngỡ trong các kỳ thi mang tính chất quốc tế. Cũng dựa vào kết quả bài kiểm tra qua trình này thì giáo viên cũng biết được trình độ và sự tiến bộ của học viên từ đó đưa ra những phương pháp giảng dạy tốt nhất để học viên đạt được những kết quả tốt nhất.

Theo nguồn: Trường Anh ngữ CIP