103 lượt xem

Anh Văn Trẻ Em

Young Learners English (YLE) – Khóa học Anh Văn Trẻ Em được đặc trương bởi các lớp học tùy biến theo kết quả kiểm tra trình độ đầu vào của các học viên bao gồm các kỹ năng sau: Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading và Vocabulary.

Học viên được cung cấp các lớp học tiếng anh lớp 1:1 bao gồm:

  • YLE – A : 2 lớp học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ + 3 lớp học bình thường
  • YLE – B : 1 lớp học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ  + 4 lớp học bình thường
  • YLE – C : 1 lớp học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ + 3 lớp học bình thường

Việc học tiếng Anh với các giáo viên bản ngữ sẽ giúp học viên phát triển được các khả năng tiếng Anh của mình cũng như việc tự tin trong giao tiếp. Khóa học này cung cấp một phương pháp giảng dạy khoa học vui nhộn mà hiệu quả. Khóa học này được khuyến khích cho các bậc phụ huynh muốn con  mình cải thiện không chỉ tiếng Anh mà còn là các kỹ năng xã hội khác.

Đối tượng khóa học

  • Trẻ em cần biết và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
  • Trẻ em cần phải giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài
  • Bố mẹ muốn con được tự tin và độc lập

Mục tiêu khóa học

Cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của các học viên bằng cách cung cấp các lớp học phù hợp với từng trình độ của học viên

anh-van-tre-em-truong-anh-ngu-cip-1

Đại cương khóa học Anh Văn Trẻ Em

Khóa học YLE bao gồm 3 chương trình khác nhau để học viên có thể lựa chọn các chương trình học phù hợp với trình độ cũng như yêu cầu của học viên đối với các lớp học tiếng anh lớp 1:1 và học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

YLE A

anh-van-tre-em-truong-anh-ngu-cip-yle-a-1

YLE B

anh-van-tre-em-truong-anh-ngu-cip-yle-a-2

YLE C

anh-van-tre-em-truong-anh-ngu-cip-yle-a-3

Tiếng Anh cho Người Giám Hộ (EG)

Khóa học này chỉ dành cho Người Giám Hộ như bố, mẹ hoặc người đi theo để chăm sóc trẻ em đang du học Philippines. Người Giám Hộ có thể lựa chọn một trong các khóa học từ Intensive A – D và Start Learner

anh-van-tre-em-truong-anh-ngu-cip-yle-a-4

Theo nguồn: Trường anh ngữ CIP