231 lượt xem

TOEFL và TOEFL Đảm Bảo

TOEFL ( Test of English as Foreign Language iBT) là bài thi đánh giá sử dụng trình độ tiếng Anh của học viên. Thông qua các bài kiểm tra học thuật của học viên để đánh giá trình độ Nghe, Nói, Đọc, Viết của mình

TOEFL bao gồm có 4 kỹ năng chính là: Reading, Listening, Reading, Speaking và Writing. Khi học viên đăng ký khóa học này tại trường Anh ngữ CIP sẽ được học theo học theo giáo trình mà do trường CIP biên soạn.

Đối tượng khóa học

 • Được thiết kế cho học viên có trình độ trung cấp muốn trải nghiệm các kỹ năng làm bài thi TOEFL
 • Học viên có kế hoạch học các chương trình nâng cao
 • Người cần bằng cấp tiếng Anh chuẩn đầu vào và đầu ra
 • Học viên muốn đăng ký học bổng và thi lấy chứng chỉ
 • Học viên muốn cải thiện quá trình học tiếng Anh của mình
 • Học viên và người đi làm muốn làm Visa

Mục tiêu khóa học

 • Để kiểm tra trình độ học viên tiếng Anh thực tế của học viên đồng thời cải thiện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để làm các bài thi học thuật

Khóa học TOEFL

toefl-truong-anh-ngu-cip-1

toefl-truong-anh-ngu-cip-2

Đặc điểm khóa học TOEFL

 • Kiểm tra trình độ Online đầu vào miễn phí
 • Đội ngũ giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp
 • Hệ thống giáo viên chủ nhiệm
 • Học tiếng anh với giáo viên bản ngữ
 • Kế hoạch học tập cơ bản
 • Thi thử hàng tuần
 • Hệ thống theo dõi bài tập về nhà
 • Hệ thống lớp học tiếng anh lớp 1:1 tiện nghi
 • Kiểm tra định kỳ hàng tháng
 • Sử dụng tại liệu học tập mới
 • Kiểm tra TOEFL chính thức (tự chọn)

Khóa học TOEFL Đảm Bảo

toefl-truong-anh-ngu-cip-3

toefl-truong-anh-ngu-cip-5

toefl-truong-anh-ngu-cip-4

Đặc điểm khóa học TOEFL đảm bảo

 • Kiểm tra trình độ Online đầu vào miễn phí
 • Đội ngũ giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp
 • Hệ thống giáo viên chủ nhiệm
 • Hệ thống lớp học tiếng anh lớp 1:1 tiện nghi
 • Học nhóm học tiếng anh với giáo viên bản ngữ
 • Kế hoạch học tập cơ bản
 • Thi thử hàng tuần
 • Hệ thống theo dõi bài tập về nhà
 • Kiểm tra định kỳ hàng tháng
 • Sử dụng tại liệu học tập mới
 • Kiểm tra TOEFL chính thức (miễn phí)
 • Lớp học đặc biệt TOEFL Grammar và Vocabulary
 • Lớp học bắt buộc sáng thứ 7 (4 tiết học )
 • Tự học bắt buộc: Mỗi ngày 3 giờ

Theo nguồn: Trường Anh ngữ CIP