218 lượt xem

TESOL

Chứng chỉ TESOL là gì?

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên giảng dạy Anh ngữ tại những quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ. Có nhiều loại chứng chỉ TESOL, học viên lựa chọn dựa trên phạm vi chương trình học cũng như chất lượng giảng dạy. Một khóa học thông thường kéo dài ít nhất 100 giờ học trong lớp và 6 giờ dự giảng thực tế. Các khóa TESOL chuyên biệt về giảng dạy ESL (tiếng Anh Thương mại, tiếng Anh trẻ em…) thường ngắn hơn.

khoa-hoc-tesol-truong-anh-ngu-cip-3

Khóa học TESOL tại CIP

Khóa học TESOL tại CIP được thiết kế dựa trên hai chương trình đào tạo TESOL uy tín nhất trên thế giới là Trinity CertTESOL và Cambridge CELTA bởi những giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy nhất cũng như đều có chứng chỉ TESOL nâng cao. Bên cạnh 120 giờ học kỹ năng giảng dạy với các giảng viên, khóa học này còn cung cấp các lớp học tiếng Anh  với giáo viên bản ngữ ở lớp học 1:1

khoa-hoc-tesol-truong-anh-ngu-cip-2

Khóa học TESOL bao gồm những gì?

Khóa học TESOL bao gồm có 2 phân chính:

TESOL Training

Chương trình huấn luyện kỹ năng giảng dạy bao gồm các bài học về:

 • Phương pháp luận (lý thuyết và thực hành)
 • Kế hoạch học tập
 • Quản lý lớp học và truyền cảm hứng cho học viên
 • Chỉnh sửa lỗi sai
 • Bốn kỹ năng trọng yếu (Đọc, Viết, Nghe, Nói)
 • Phát âm (bao gồm sử dụng IPA)
 • Bày trò chơi và tổ chức hoạt động trong lớp
 • Lựa chọn và sử dụng giáo trình
 • Suy luận ngôn ngữ
 • Kiểm tra các khái niệm (khả năng lĩnh hội ngôn ngữ)
 • Cách học ngoại ngữ
 • Kỹ năng giảng dạy lớp 1:1 (bao gồm các đề án đặc biệt)
 • Kỹ năng giảng dạy Từ vựng
 • Kỹ năng giảng dạy Ngữ pháp
 • Đánh giá trình độ ngoại ngữ
 • Kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh Thương mại
 • Kỹ năng giảng dạy ESP (English for Specific Purposes)
 • Kỹ năng giảng dạy IELTS, TOEFL và TOEIC
 • Kỹ năng giảng dạy Anh văn trẻ em

Lớp 1:1 English Lessons

Các bài giảng được thiết kế riêng dựa trên nhu cầu cụ thể của từng học viên, bao gồm các môn Nghe, Nói, Đọc, Viết, Từ vựng và Ngữ pháp.

Thời khóa biểu mẫu

khoa-hoc-tesol-truong-anh-ngu-cip-1

Cách đánh giá học viên TESOL

Sự thể hiện của học viên được đánh giá qua các tiêu chí sau:

+ Bài viết luận: 50%

+ Power Test:  5%

+ Đề án 1:1 10%

+ Course File : 30%

+ Dự giờ : 50%

Học viên cần đạt được điểm sốyêu cầu của tất cả các tiêu chí trên để có thể nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học. Học viên nếu không hoàn thành các bài luận và bài tập sẽ có cơ hội được làm lại trong suất khóa học

Theo nguồn: Trường Anh ngữ CIP