IELTS & IELTS Đảm Bảo

IELTS gồm hai chương trình đào tạo: Academic và General Training

Chương trình Academic (Học thuật) dành cho học viên cần học đại học hoặc các khóa đào tạo nâng cao và chuyên nghiệp, cũng như học viên có nguyện vọng du học ở các nước nói tiếng Anh

Chương trình General Training (Tổng quát) dành cho học viên chỉ học tiếng Anh cho dự định định cư hoặc làm việc ở nước ngoài, không có mục đích du học.

Đối tượng khoá học

Chương trình Academic dành cho người học tiếng Anh với mục đích du học, cần tiếng Anh để hỗ trợ cho các chương trình học thuật. Chương trình học tập trung nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành và các bài học trình độ cao.

Chương trình General Training dành cho học viên cần tiếng Anh cho mục đích định cư hoặc phục vụ cho công viên. Các bài học chủ yếu tập trung vào các kỹ năng giao tiếp xã hội cũng như các tình huống làm việc thực tế.

Mục tiêu khoá học

Để kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của học viên, đặt mục tiêu học tập, giúp học viên đạt được vị trí hoặc công việc mơ ước..

KHOÁ IELTS
Thông tin tổng quát về khóa học
Độ tuổi 16 tuổi trở lên
Trình độ tối thiểu Sơ cấp – Nâng cao
Yêu cầu đầu vào Kiểm tra Online đầu vào
Kiểm tra quá trình Mỗi tháng một lần
Ngày bắt đầu Thứ Hai hàng tuần
Chứng chỉ
Thời lượng khóa học Ít nhất 1 tuần
Giáo viên Native 1:1 Không
Giáo viên Non-native 1:1 4 lớp
Lớp nhóm với Giáo viên Native 1 lớp
Lớp nhóm với Giáo viên Non-native 1 lớp
Loại lớp Số lượng Môn học Mục tiêu
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Writing Task 1 Chú trọng cải thiện Writing và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Speaking Chú trọng cải thiện Speaking và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Reading Chú trọng cải thiện Reading và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Writing Task 2 Chú trọng cải thiện Writing và kỹ năng làm bài thi
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1 IELTS Pronunciation Chú trọng cải thiện Pronunciation, nhấn âm và các kỹ năng nói khác
Lớp nhóm với giáo viên Filippino 1 IELTS Listening Chú trọng cải thiện Listening và kỹ năng làm bài thi
Thời gian Lớp Nội dung
07:30-8:00 Ăn sáng
08:00-8:40 Kiểm tra Từ vựng sáng thứ Sáu
08:50-9:35 1st Class GC IELTS Pronunciation
09:40-10:25 2nd Class GC IELTS Listening
10:30-11:15 3rd Class Nghỉ ngơi
11:20-12:05 4th Class 1on1 IELTS Speaking
12:50-13:40 Ăn trưa
13:45-14:30 5th Class 1on1 IELTS Reading
14:35-15:20 6th Class Break
15:25-16:10 7th Class 1on1 IELTS Writing Task 1
16:15-17:00 8th Class 1on1 IELTS Writing Task 2
Ăn tối Nghỉ ngơi
18:30-19:15 Lớp nhóm tự chọn
19:00-22:00 Tự học bắt buộc
22:00 trở đi Nghỉ ngơi
Loại phòng 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Phòng đơn 1,750 3,500 5,250 7,000
Phòng đôi A 1,540 3,080 4,620 6,160
Phòng đôi B 1,490 2,980 4,470 5,960
Phòng ba A 1,450 2,900 4,350 5,800
Phòng ba B 1,400 2,800 4,200 5,600

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm các chi phí khác đóng tại trường

KHOÁ IELTS ĐẢM BẢO
Thông tin tổng quát về khóa học
Độ tuổi Trên 16 tuổi
Yêu cầu đầu vào Kiểm tra Online đầu vào
IELTS Đảm bảo 5.5 IELTS 3.5 từng kỹ năng
IELTS Đảm bảo 6.0 IELTS 5.0 từng kỹ năng
IELTS Đảm bảo 6.5 IELTS 5.5 từng kỹ năng
IELTS Đảm bảo 7 IELTS 6.5 từng kỹ năng
Ngày bắt đầu Chủ Nhật đến CIP
Kiểm tra quá trình Mỗi tháng một lần
Ngày bắt đầu CIP quyết định
Chứng chỉ
Thời lượng khóa học Cố định 12 tuần
Giáo viên Native 1:1 Không
Giáo viên Non-native 1:1 4 lớp
Lớp nhóm với Giáo viên Native 1 lớp
Lớp nhóm với Giáo viên Non-native 1 lớp
Lớp tự chọn Tối đa 2 lần
Thi IELST chính thức 1 lần
Tự học bắt buộc
Lợi ích *Miễn phí 4 tuần học nếu không đạt được số điểm đảm bảo (Học viên tự thanh toán phí ký túc xá và những chi phí khác).
*Miễn phí 1 lần thi chính thức trong suốt quá trình học đảm bảo
Lưu ý *Tự học bắt buộc : T2– T5 (7pm-10pm)
*Thi thử hàng tuần: T4 hàng tuần (6:30pm-9:30pm), Bắt buộc
Loại lớp Số lượng Môn học Mục tiêu
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Writing Task 2 Chú trọng cải thiện Writing và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Speaking 1 Chú trọng cải thiện Speaking và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Reading Chú trọng cải thiện Reading và kỹ năng làm bài thi
Lớp 1:1 với giáo viên Filippino 1 IELTS Writing Task 1 Chú trọng cải thiện Writing và kỹ năng làm bài thi
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1 IELTS Pronunciation Chú trọng cải thiện Pronunciation, nhấn âm và các kỹ năng nói khác
Lớp nhóm với giáo viên Filippino 1 IELTS Listening Chú trọng cải thiện Listening và kỹ năng làm bài thi
Thời gian Lớp Nội dung
07:30-8:00 Ăn sáng
08:00-8:40 Kiểm tra Từ vựng sáng thứ Sáu
08:50-9:35 1st Class GC IELTS Pronunciation
09:40-10:25 2nd Class GC IELTS Listening
10:30-11:15 3rd Class Nghỉ ngơi
11:20-12:05 4th Class 1on1 IELTS Speaking
12:50-13:40 Ăn trưa
13:45-14:30 5th Class 1on1 IELTS Reading
14:35-15:20 6th Class Break
15:25-16:10 7th Class 1on1 IELTS Writing Task 1
16:15-17:00 8th Class 1on1 IELTS Writing Task 2
Ăn tối Nghỉ ngơi
18:30-19:15 Lớp nhóm tự chọn
19:00-22:00 Tự học bắt buộc
22:00 trở đi Nghỉ ngơi
Loại phòng 12 tuần
Phòng đơn 5,400
Phòng đôi A 4,770
Phòng đôi B 4,620
Phòng ba A 4,500
Phòng ba B 4,350

Lưu ý: Học phí trên chưa bao gồm các chi phí khác đóng tại trường

ĐẶC ĐIỂM KHOÁ HỌC

• Kiểm tra online đầu vào miễn phí

• Đội ngũ giáo viên TTIL giàu kinh nghiệm

• Hệ thống giáo viên chủ nhiệm

• Giáo viên bản ngữ lớp 1:1

• Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1:6

• Thời khóa biểu kín và chặt chẽ

• Kế hoạch học tập toàn diện

• Thi thử hàng tuần

• Hệ thống theo dõi bài tập về nhà

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng

• Sử dụng tài liệu học tập mới

• Thi chính thức IELTS (Tự chọn)

ĐẶC ĐIỂM KHOÁ HỌC IELTS ĐẢM BẢO

• Kiểm tra online đầu vào miễn phí

• Đội ngũ giáo viên TTIL giàu kinh nghiệm

• Hệ thống giáo viên chủ nhiệm

• Giáo viên bản ngữ 1:1

• Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ 1:6

• Kế hoạch học tập toàn diện

• Thi thử hàng tuần

• Hệ thống theo dõi bài tập về nhà

• Kiểm tra định kỳ hàng tháng

• Sử dụng tài liệu học tập mới

• Thi chính thức IELTS (miễn phí)

• Lớp đặc biệt: IELTS Grammar và Vocabulary

• Lớp học bắt buộc: Lớp đặc biệt sáng thứ 7 (4 tiết học)

• Tự học bắt buộc: Mỗi ngày 3 giờ