Home » Cảm Nhận Học Viên

Cảm Nhận Học Viên

Azuma Mari “CIP tổ chức các hoạt động thể thao khuyến khích học viên và giáo viên giao tiếp với nhau nhiều hơn”

Mình đã học ở CIP được 12 tuần rồi. Mình rất thích các hoạt động giải đấu thể thao, các hoạt động tình nguyện ở đây. Mình rất thích dùng bữa tối với các bạn trong trường đến từ các quốc gia khác nhayu. Trong tất cả các hoạt động ...

Read More »